Vandskader

 

 

Når vandskaden er sket ved enten brud på et rør, skybrud eller en kloakskade kan AKUT Skadeservice afhjælpe skaden og sørge for at du, din ejendom eller virksomhed kommer hurtigt på fode igen.

 

AKUT Skadeservice har vagtordning 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, vores vagter vil kunne udføre følgende på skadestedet:

*Opsugning af vand

*Rengøring og Desinficering

*Redning af løsøre

*Etablering af affugtning

Når skadestoppet er foretaget, kan Akut Skadeservice sørge for at omfangsbestemme vandskaden samt udarbejde en fugtrapport.

Fugtrapporten vil indeholde de anbefalede videre tiltag i forhold til den fugtproblematik der kan være i de forskellige konstruktioner.

I fugtrapporten vil det blive nøje beskrevet ved hjælp af målinger, billeder, plantegninger og skitser om der er brug for demontering og evt. i hvilket omfang, men også hvilke faggrupper der skal ind over skaden for at kunne reetablere, efter endt affugtning.

 

AKUT skadeservice kan udføre forskellige affugtningsopgaver og vi ligger inde med forskellige affugter typer, både inden for kondensaffugtere og adsorptions affugtere, vi kan derfor udføre nedenstående typer opgaver.

 

*Miljøaffugtning

*Åben konstruktions affugtning

*Sandwich affugtning

*Koncentreret affugtning

*Opsætning af infrarødt varmepanel