Miljøsanering

Miljøsanering

Akut skadeservice kan hjælpe dig med bortkaffelse af miljøskadelige stoffer i forbindelse med nedrivning eller renovering.
Vores medarbejdere anvender altid lovpligtige værnemidler og håndterer den korrekte bortskaffelse af farlige materialer på sikker og lovlig vis, så vi lever op til de gældene miljøkrav.